Vad är progg?

Progg kallas även den progressiva musikrörelsen. Den kommer från Sverige och var väldigt populär på 90-talet, framför allt bland ungdomar. Den progressiva musikrörelsen ska inte förväxlas eller jämföras med progressiv rockmusik då det inte är samma grej. Man skulle kunna säga att progg var som tog sitt fäste på 1960-talets ungdomsrevolter och var ett intresse som var nyväckt för den svenska folkmusiken. Progg hade sin pik på 1970-talet då den var som mest populär och spelades mycket runt om i vårt avlånga land på olika fester, festivaler och i andra sammanhang.

 

Vad var den progressiva musikens uppgift?

I grund och botten var den progressiva musikens uppgift att föra fram de olika musikgenrerna och formerna som skivbolagen inte fann vid intresse. Det behöver inte enbart intresse utan kunde även röra sig om ekonomiskt intresse för skivbolagen. De tyckte att de inte hade något att tjäna på den typen av musik. De ville alltså inte ge ut den typen av musik på skiva. Istället tog sig musiken vidare och fick heta progg, eller progressiv musik.

 

Vad kallas en person som lyssnar på denna typ av progressiva musiken?

En person som lyssnar på progressiv musik brukar kallas för en proggare, vilket man hör på musiknamnet. Det finns tyvärr inte såpass många proggare kvar eftersom musikstilen ungefär dog ut på 1980-talet, rättare sagt 1984. Därför är det inte lika vanligt att man hör progressiv musik, så det är inte så lätt att du som läser detta får dig en uppfattning om vad det var för typ av musik om du själv inte levde på den tiden och kunde höra den. Det är ingen vuxenmusik som du säkert förstår utan det var mestadels ungdomar som kallade sig själv för proggare. Det är som att jämföra sig själv idag, det är fler ungdomar som lyssnar på house än vad det är vuxna som lyssnar på den typen av musik. Dock är det fler vuxna som lyssnar på opera och liknande men inte lika mycket ungdomar. Det innebär att det finns oftast olika musikgenrer för olika åldrar, sedan finns det givetvis undantag på olika genrer, men generellt så är en genre mer populär i en viss ålder.

 

Progressiv musik ska inte förväxlas med progressiv rockmusik

En del svenska musiker som spelar progressiv musik har även gått in lite på den progressiva rockmusiken trots att de inte är speciellt lika varandra. Detta är nog på grund av att den progressiva musiken dog ut och eftersom de musiker som spelade progg inte hade så mycket att göra då, gick de över till den progressiva rocken. De har små likheter och därför är det den snarlikaste genren, men det får absolut inte förväxlas med varandra. Det är lätt för oss som inte är uppväxta med progressiv musik att blanda ihop den med progressiv rockmusik eftersom vi inte riktigt vet hur vardera låter. Dock är det givetvis lättare för en person som är uppväxt med låtarna. Här på progg.se kommer du kunna läsa om allt som har med progg att göra.